МКП
Дата: 02/04/2015
Тема: ГКП Николаевводоканал


Міське комунальне підприємство "Миколаївводоканал" має намір здійснити зміну тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.
До відома споживачів доводиться така інформація:

                1. Загальний розмір тарифу та його структура (планові витрати за елементами, прибуток, податок на додану вартість):
       
Структура тарифу з централізованого водопостачання 
Міське комунальне підприємство "Миколаївводоканал"
       
N з/п  Найменування показників  Загальні показники                  
тис.грн на рік грн/м3
1 2 3 4
1 Виробнича собівартість, у т. ч.:  129243.576 4.5079
1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.:  50327.977 1.7554
1.1.1 електроенергія 48229.294 1.6822
1.1.2 витрати на придбання води в інших підприємств 0.000 0.0000
1.1.3 витрати на реагенти 2098.683 0.0732
1.1.4 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) 0.000 0.0000
1.2 прямі витрати на оплату праці  19157.648 0.6682
1.3 інші прямі витрати, у т. ч.:  21147.383 0.7376
1.3.1 відрахування на соціальні заходи  7256.511 0.2531
1.3.2 амортизаційні відрахування  8887.864 0.3100
1.3.3 інші прямі витрати  5003.007 0.1745
1.4 загальновиробничі витрати, у т. ч.:  38610.568 1.3467
1.4.1 витрати на оплату праці  13469.415 0.4698
1.4.2 відрахування на соціальні заходи  5100.487 0.1779
1.4.3 амортизаційні відрахування  438.659 0.0153
1.4.4 інші витрати  19602.007 0.6837
2 Адміністративні витрати, у т. ч.:  5100.180 0.1779
2.1 витрати на оплату праці  3279.909 0.1144
2.2 відрахування на соціальні заходи  1241.434 0.0433
2.3 амортизаційні відрахування  63.075 0.0022
2.4 інші витрати  515.762 0.0180
3 Витрати на збут, у т. ч.:  5078.093 0.1771
3.1 витрати на оплату праці  3340.117 0.1165
3.2 відрахування на соціальні заходи  1264.370 0.0441
3.3 амортизаційні відрахування  131.884 0.0046
3.4 інші витрати  341.722 0.0119
4 Інші операційні витрати 0.000 0.0000
5 Фінансові витрати  4801.470 0.1675
6 Повна собівартість 144223.319 5.0304
7 Розрахунковий прибуток, у т. ч.:  0.000 0.0000
7.1 податок на прибуток  0.000 0.0000
7.2 дивіденди  0.000 0.0000
7.3 резервний фонд (капітал)  0.000 0.0000
7.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)  0.000 0.0000
7.5 інше використання прибутку  0.000 0.0000
8 Вартість централізованого водопостачання за відповідними тарифами, без ПДВ, тис.грн 144223.32
9 Тарифи на централізоване водопостачання, без ПДВ, грн/м3 5.03
10 Податок на додану вартість 20% 1.01
11 Тарифи на централізоване водопостачання, з ПДВ, грн/м3 6.04
12 Обсяг реалізації, тис.м3 28670.53
       
Структура тарифу з централізованого водовідведення 
Міське комунальне підприємство "Миколаївводоканал"
       
N з/п  Найменування показників  Загальні показники                  
тис.грн на рік грн/м3
1 2 3 4
1 Виробнича собівартість, у т. ч.:  80210.580 3.5310
1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.:  25993.099 1.1443
1.1.1 електроенергія  25884.062 1.1395
1.1.2 витрати на очищення стічних вод іншими підприємствами 0.000 0.0000
1.1.3 витрати на реагенти 109.037 0.0048
1.1.4 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) 0.000 0.0000
1.2 прямі витрати на оплату праці  18897.440 0.8319
1.3 інші прямі витрати, у т. ч.:  14354.240 0.6319
1.3.1 відрахування на соціальні заходи  7155.540 0.3150
1.3.2 амортизаційні відрахування  7198.700 0.3169
1.3.3 інші прямі витрати  0.000 0.0000
1.4 загальновиробничі витрати, у т. ч.:  20965.801 0.9230
1.4.1 витрати на оплату праці  9195.437 0.4048
1.4.2 відрахування на соціальні заходи  3482.363 0.1533
1.4.3 амортизаційні відрахування  338.468 0.0149
1.4.4 інші витрати  7949.533 0.3500
2 Адміністративні витрати, у т. ч.:  3236.278 0.1425
2.1 витрати на оплату праці  2080.786 0.0916
2.2 відрахування на соціальні заходи  788.245 0.0347
2.3 амортизаційні відрахування  38.617 0.0017
2.4 інші витрати  328.630 0.0145
3 Витрати на збут, у т. ч.:  3218.746 0.1417
3.1 витрати на оплату праці  2119.403 0.0933
3.2 відрахування на соціальні заходи  801.875 0.0353
3.3 амортизаційні відрахування  81.778 0.0036
3.4 інші витрати  215.690 0.0095
4 Інші операційні витрати 0.000 0.0000
5 Фінансові витрати  1001.680 0.0441
6 Повна собівартість 87667.284 3.8593
7 Розрахунковий прибуток, у т. ч.:  0.000 0.0000
7.1 податок на прибуток  0.000 0.0000
7.2 дивіденди  0.000 0.0000
7.3 резервний фонд (капітал)  0.000 0.0000
7.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)  0.000 0.0000
7.5 інше використання прибутку  0.000 0.0000
8 Вартість централізованого водовідведення за відповідними тарифами, без ПДВ, тис.грн 87667.28
9 Тарифи на централізоване водовідведення, без ПДВ, грн/м3 3.86
10 Податок на додану вартість 20% 0.77
11 Тарифи на централізоване водовідведення, з ПДВ, грн/м3 4.63
12 Обсяг реалізації, тис.м3 22716.00
       
               2. Обгрунтування причин зміни тарифу:
            2.1. Діючий тариф на централізоване водопостачання 4,58 грн. за 1 куб.м без ПДВ, 5,496 грн. за 1 куб.м з ПДВ.
            2.2. Діючий тариф на централізоване водовідведення 3,65 грн. за 1 куб.м без ПДВ, 4,38 грн. за 1 куб.м з ПДВ.
            2.3. Рівень відшкодування затвердженим тарифом собівартості, планового економічно обгрунтованого тарифу:
            по водопостачанню - 87%
            по водовідведенню - 95,5%
            2.4. Востаннє тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення переглядалися Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг та були установлені для МКП "Миколаївводоканал" постановою від 06.06.2014 року № 642 з 01.07.2014 року.
            2.5. Причинами перегляду тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення є:
            2.5.1. Зростання тарифів на електричну енергію;
            2.5.2. Зміна курсу  EUR по відношенню до гривні.
            2.6. Відсоток зростання складових тарифу:
            Водопостачання:
            Електроенергія -127,2%
            Фінансові витрати - 208,3%
            Водовідведення:
            Електроенергія - 122,3%
            Фінансові витрати - 102,5%
            2.7. Відсоток підвищення  тарифів:
            Водопостачання -  на 9.8%
            Водовідведення -  на 5,8%