Заява про наміри
Дата: 13/06/2016
Тема: ГКП Николаевводоканал


1.    Інвестор (замовник): МКП “Миколаївводоканал”
    Почтова адреса: 54055, м. Миколаїв, вул. Погранична, 161
2.    Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти): м. Миколаїв, Миколаївська обл., район ОСВ
3.    Характеристика діяльності (об'єкта): Забезпечення потреби в питній воді населення м. Миколаїв
    Технічні та технологічні дані: Проектом передбачається реконструкція магістрального трубопроводу в дві нитки з підземним перетином залізничної колії.
4.        Соціально-економічна необхідність проектованої діяльності: Забезпечення потреби в питній воді населення м. Миколаїв
5.    Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
    земельних: Не потребує
    сировинних:  Не потребує
    енергетичних (паливо, тепло, електроенергія): Не потребує
    водних: 7200 м3/год
    трудових: При проведенні реконструкції переходів магістрального трубопроводу в дві нитки буде утворено 28 робочих місць.
6.    Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації): Транспорт замовника
7.    Екологічні та інші обмеження проектованої діяльності: Відсутні
8.    Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території: Не потребує
9.    Можливий вплив проектованої діяльності (при будівництві та експлуатації) на навколишнє середовище:
    повітряне: Постійний вплив відсутній. Спостерігаються тимчасові викиди на період реконструкції у кількості 0,105 т
    водне: 7200 м3/год
    грунт: Відсутнє
    рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти: Відсутні
    навколишнє соціальне середовище (населення): Позитивне
    навколишнє техногенне середовище: Відсутнє
10.    Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення: На період проведення реконструкції будуть утворюватися тимчасові відходи: відходи електродів – 0,196 т, будівельні відходи – 3,24 т, побутові відходи – 0,63 т
11.    Обсяг виконання оцінки впливу на навколишнє середовище: Відповідно до вимог ДБН А 2.2-1-2003
    Виконавець ОВНС Демонштейн    О.В.                                                                        Замовник   Гончаров К. М.