Зміни у тарифах
Дата: 11/08/2016
Тема: ГКП Николаевводоканал


Міське комунальне підприємство "Миколаївводоканал" повідомляє про намр здійснити зміну діючих тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, а також встановити тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)
П О В І Д О М Л Е Н Н Я
про намір Міського комунального підприємства "Миколаївводоканал" здійснити зміну дючих тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення
           
              На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального госпаодарства від 30.07.2012 № 390 "Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції териториальних громад" МКП "Миколаївводоканал" інформує про намір здійснити зміну тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. 
                1. Загальний розмір тарифу та його структура (планові витрати за елементами, прибуток, податок на додану вартість):
         Загальний розмір тарифу на централізоване водопостачання складає 8,15 грн. за 1 куб.м без ПДВ; 9,78 грн. за 1 куб.м з ПДВ;
            Загальний розмір тарифу на централізоване водовідведення складає 5,55 грн. за 1 куб.м без ПДВ; 6,66 грн. за 1 куб.м з ПДВ.
     
Структура тарифу з централізованого водопостачання     
Міське комунальне підприємство "Миколаївводоканал"    
           
N з/п  Найменування показників  Загальні показники                      
тис.грн на рік грн/м3    
1 2 3 4    
1 Виробнича собівартість, у т. ч.:  177102,040 7,2730    
1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.:  61383,340 2,5208    
1.1.1 електроенергія 58117,510 2,3867    
1.1.2 витрати на придбання води в інших підприємств 0,000 0,0000    
1.1.3 витрати на реагенти 3265,830 0,1341    
1.1.4 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) 0,000 0,0000    
1.2 прямі витрати на оплату праці  26635,470 1,0938    
1.3 інші прямі витрати, у т. ч.:  22181,490 0,9109    
1.3.1 відрахування на соціальні заходи  5859,800 0,2406    
1.3.2 амортизаційні відрахування  9004,080 0,3698    
1.3.3 інші прямі витрати  7317,610 0,3005    
1.4 загальновиробничі витрати, у т. ч.:  66901,740 2,7474    
1.4.1 витрати на оплату праці  19155,810 0,7867    
1.4.2 відрахування на соціальні заходи  4214,280 0,1731    
1.4.3 амортизаційні відрахування  820,340 0,0337    
1.4.4 інші витрати  42711,310 1,7540    
2 Адміністративні витрати, у т. ч.:  9140,970 0,3754    
2.1 витрати на оплату праці  6607,440 0,2713    
2.2 відрахування на соціальні заходи  1453,640 0,0597    
2.3 амортизаційні відрахування  99,790 0,0041    
2.4 інші витрати  980,100 0,0402    
3 Витрати на збут, у т. ч.:  8857,730 0,3638    
3.1 витрати на оплату праці  5886,680 0,2417    
3.2 відрахування на соціальні заходи  1295,070 0,0532    
3.3 амортизаційні відрахування  59,250 0,0024    
3.4 інші витрати  1616,730 0,0664    
4 Інші операційні витрати 223,320 0,0092    
5 Фінансові витрати  3096,610 0,1272    
6 Повна собівартість 198420,670 8,1485    
7 Розрахунковий прибуток, у т. ч.:  0,000 0,0000    
7.1 податок на прибуток  0,000 0,0000    
7.2 дивіденди  0,000 0,0000    
7.3 резервний фонд (капітал)  0,000 0,0000    
7.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)  0,000 0,0000    
7.5 інше використання прибутку  0,000 0,0000    
8 Вартість централізованого водопостачання за відповідними тарифами, без ПДВ, тис.грн 198420,67    
9 Тарифи на централізоване водопостачання, без ПДВ, грн/м3 8,15    
10 Податок на додану вартість 20% 1,63    
11 Тарифи на централізоване водопостачання, з ПДВ, грн/м3 9,78    
12 Обсяг реалізації, тис.м3 24350,64    
           
Структура тарифу з централізованого водовідведення     
Міське комунальне підприємство "Миколаївводоканал"    
           
N з/п  Найменування показників  Загальні показники                      
тис.грн на рік грн/м3    
1 2 3 4    
1 Виробнича собівартість, у т. ч.:  104700,110 4,8828    
1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.:  35632,640 1,6618    
1.1.1 електроенергія  35377,960 1,6499    
1.1.2 витрати на очищення стічних вод іншими підприємствами 0,000 0,0000    
1.1.3 витрати на реагенти 254,680 0,0119    
1.1.4 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) 0,000 0,0000    
1.2 прямі витрати на оплату праці  26581,580 1,2397    
1.3 інші прямі витрати, у т. ч.:  13877,680 0,6472    
1.3.1 відрахування на соціальні заходи  5847,950 0,2727    
1.3.2 амортизаційні відрахування  8029,730 0,3745    
1.3.3 інші прямі витрати  0,000 0,0000    
1.4 загальновиробничі витрати, у т. ч.:  28608,210 1,3342    
1.4.1 витрати на оплату праці  11099,650 0,5176    
1.4.2 відрахування на соціальні заходи  2441,930 0,1139    
1.4.3 амортизаційні відрахування  463,720 0,0216    
1.4.4 інші витрати  14602,910 0,6810    
2 Адміністративні витрати, у т. ч.:  5342,170 0,2491    
2.1 витрати на оплату праці  3861,520 0,1801    
2.2 відрахування на соціальні заходи  849,530 0,0396    
2.3 амортизаційні відрахування  38,617 0,0018    
2.4 інші витрати  328,630 0,0153    
3 Витрати на збут, у т. ч.:  5176,640 0,2414    
3.1 витрати на оплату праці  3440,290 0,1604    
3.2 відрахування на соціальні заходи  756,860 0,0353    
3.3 амортизаційні відрахування  34,630 0,0016    
3.4 інші витрати  944,860 0,0441    
4 Інші операційні витрати 130,510 0,0061    
5 Фінансові витрати  3651,280 0,1703    
6 Повна собівартість 119000,710 5,5498    
7 Розрахунковий прибуток, у т. ч.:  0,000 0,0000    
7.1 податок на прибуток  0,000 0,0000    
7.2 дивіденди  0,000 0,0000    
7.3 резервний фонд (капітал)  0,000 0,0000    
7.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)  0,000 0,0000    
7.5 інше використання прибутку  0,000 0,0000    
8 Вартість централізованого водовідведення за відповідними тарифами, без ПДВ, тис.грн 119000,71    
9 Тарифи на централізоване водовідведення, без ПДВ, грн/м3 5,55    
10 Податок на додану вартість 20% 1,11    
11 Тарифи на централізоване водовідведення, з ПДВ, грн/м3 6,66    
12 Обсяг реалізації, тис.м3 21442,48    
           
            2. Обгрунтування причин зміни тарифу:    
      2.1. Діючий тариф на централізоване водопостачання 4,84 грн. за 1 куб.м без ПДВ, 5,808 грн. за 1 куб.м з ПДВ.
     2.2. Діючий тариф на централізоване водовідведення 3,83 грн. за 1 куб.м без ПДВ, 4,596 грн. за 1 куб.м з ПДВ.
   2.3. Рівень відшкодування затвердженим тарифом собівартості, планового економічно обгрунтованого тарифу:
            по водопостачанню - 74,5%    
            по водовідведенню - 76,9%    
            2.4. Востаннє тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення переглядалися Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг та були установлені для МКП "Миколаївводоканал" постановою від 16.04.2015 року № 1250 з 01.06.2015 року.
            2.5. Причинами перегляду тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення є:
            2.5.1. Зростання тарифів на електричну енергію на 30% (з 1,4011грн. за 1 кВт*год до 1.8225 грн. за 1 кВт*год);    
  2.5.2. Зростання ціни на газ;        
  2.2.3. Зростання цін на паливно-мастильні та інші матеріали;    
  2.2.4. Збільшення мінімальної місячної заробітної плати 1 працівника на 27,3% (з 1218 грн. до 1550 грн.);    
  2.2.5. Збільшення ставок податків та зборів;        
            2.5.6. Збільшення фінансових витрат;    
  2.5.7. Збільшення витрат сторонніх органзацій;        
  2.5.8. Зменшення ставки єдиного соціального внеску на 15.87% (з 37,87% до 22%);    
            2.6. Відсоток підвищення  тарифів:    
             Централізоване водопостачання - на 68,3%    
             Централізоване водовідведення - на 44.9%    
           
             Зауваження і пропозиції приймаються протягом 14 календарних днів з дня публікації цього повідомлення за адресою: м. Миколаїв, вул. Погранична (Чигрина), 161, 54055 e-mail: tulupova@vodokanal.mk.ua
           
П О В І Д О М Л Е Н Н Я
про намір МКП "Миколаївводоканал" встановити тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)
           
              На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального госпаодарства від 30.07.2012 № 390 "Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції териториальних громад" МКП "Миколаївводоканал" інформує про намір встановити тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).
                1. Загальний розмір тарифу та його структура (планові витрати за елементами, прибуток, податок на додану вартість):
                Загальний розмір тарифу на централізоване постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) складає 8,81 грн. за 1 куб.м без ПДВ; 10,57 грн. за 1 куб.м з ПДВ;
             Загальний розмір тарифу на централізоване водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) складає 6,00 грн. за 1 куб.м без ПДВ; 7,20 грн. за 1 куб.м з ПДВ;
          Тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) встановлюються вперше.
           Розрахунок тарифів здійснено відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 10.03.16 № 303. 
           Плановий прибуток до тарифів на централізоване постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) включено для придбання автотранспорту, на якому буде проводитись доставка квартирних лічильників холодної води та комп'ютерна техніка.
Структура тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення                                                                                                       (з використанням внутрішньобудинкових систем)
Міського комунального підприємства "Миколаївводоканал"
           
№ з/п  Найменування показників  Послуга з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) Послуга з централізованого водовідведення  (з використанням внутрішньобудинкових систем)
тис. грн на рік грн/м3 тис. грн на рік грн/м3
1 2 3 4 5 6
1 Виробнича собівартість, у т. ч.:  111 457,897 7,2730 74 347,523 4,8828
1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.:  0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.1.1 електроенергія 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.1.2 інші прямі матеріальні витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.2 прямі витрати на оплату праці  0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.3 інші прямі витрати, у т. ч.:  69 353,768 4,5256 54 032,842 3,5487
1.3.1 частка прямих витрат на централізоване водопостачання та водовідведення 69 353,768 4,5256 54 032,842 3,5487
1.3.2 відрахування на соціальні заходи  0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.3.3 амортизаційні відрахування  0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.3.4 інші прямі витрати  0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.4 загальновиробничі витрати, у т. ч.:  42 104,129 2,7474 20 314,682 1,3342
1.4.1 частка загальновиробничих витрат на централізоване водопостачання та водовідведення 42 104,129 2,7474 20 314,682 1,3342
1.4.2 загальновиробничі витрати з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 0,000 0,0000 0,000 0,0000
2 Адміністративні витрати, у т. ч.:  5 998,944 0,3915 3 960,035 0,2601
2.1 частка адміністративних витрат на централізоване водопостачання та водовідведення 5 752,803 0,3754 3 793,473 0,2491
2.2 адміністративні витрати з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 246,140 0,0161 166,563 0,0109
3 Витрати на збут, у т. ч.:  13 752,730 0,8974 9 210,086 0,6049
3.1 частка витрат зі збуту на централізоване водопостачання та водовідведення 5 574,551 0,3638 3 675,931 0,2414
3.2 витрати на оплату праці  3 719,726 0,2427 2 517,131 0,1653
3.3 відрахування на соціальні заходи  818,340 0,0534 553,769 0,0364
3.4 амортизаційні відрахування  0,000 0,0000 0,000 0,0000
3.5 матеріальні витрати на обслуговування  квартирних засобів обліку (в т. ч. на періодичну повірку) 657,847 0,0429 445,163 0,0292
3.6 послуги сторонніх організацій з обслуговування  квартирних засобів обліку (в т. ч. на періодичну повірку) 865,332 0,0565 585,568 0,0385
3.7 витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів 1 150,185 0,0751 778,328 0,0511
3.8 інші витрати  966,749 0,0631 654,197 0,0430
4 Інші операційні витрати 152,308 0,0099 100,637 0,0066
4.1 частка інших операційних витрат на централізоване водопостачання та водовідведення 140,543 0,0092 92,676 0,0061
4.2 інші операційні витрати з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 11,764 0,0008 7,961 0,0005
5 Фінансові витрати  1 948,827 0,1272 2 592,775 0,1703
5.1 частка фінансових витрат на централізоване водопостачання та водовідведення 1 948,827 0,1272 2 592,775 0,1703
5.2 фінансові витрати з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 0,000 0,0000 0,000 0,0000
6 Повна собівартість 133 310,705 8,6990 90 211,057 5,9247
7 Розрахунковий прибуток, у т. ч.:  1 738,123 0,1134 1 176,184 0,0772
7.1 частка прибутку з централізованого водопостачання та водовідведення 0,000 0,0000 0,000 0,0000
7.2 частка податку на прибуток з централізованого водопостачання та водовідведення 0,000 0,0000 0,000 0,0000
7.3 чистий прибуток  з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 1 425,246 0,0930 964,461 0,0633
7.4 податок на прибуток з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 312,877 0,0204 211,723 0,0139
8 Вартість послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)  135 048,828 8,8124 91 387,241 6,0019
9 Тариф на послугу з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем),  грн/м3 (без ПДВ) 8,81