П О В І Д О М Л Е Н Н Я
Дата: 21/07/2017
Тема: ГКП Николаевводоканал


П О В І Д О М Л Е Н Н Я
про намір Міського комунального підприємства "Миколаївводоканал" здійснити зміну дючих тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.
 
              На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального госпаодарства від 30.07.2012 № 390 "Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції териториальних громад" МКП "Миколаївводоканал" інформує про намір здійснити зміну тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. 

1. Загальний розмір тарифу та його структура (планові витрати за елементами, прибуток, податок на додану вартість):
 
Загальний розмір тарифу на централізоване водопостачання складає 8,39 грн. за 1 куб.м без ПДВ; 10,068 грн. за 1 куб.м з ПДВ;
Загальний розмір тарифу на централізоване водовідведення складає 6,38 грн. за 1 куб.м без ПДВ; 7,656 грн. за 1 куб.м з ПДВ.
 
Структура тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення міського комунального підприємства  "Миколаївводоканал" на 2018 рік

          Без ПДВ
N з/п  Найменування показників  Централізоване          водопостачання Централізоване            водовідведення
тис.грн на рік грн/м3 тис.грн на рік грн/м3
1 2 3 4 5 6
1 Виробнича собівартість, у тому числі:  169444.742 6.7714 103270.838 4.7891
1.1 прямі матеріальні витрати, у тому числі:  68939.984 2.7550 36496.457 1.6925
1.1.1 електроенергія 64375.301 2.5726 36241.776 1.6807
1.1.2 витрати на придбання води в інших суб'єктів господарювання/очищення власних стічних вод іншими суб'єктами господарювання 0.000 0.0000 0.000 0.0000
1.1.3 витрати на реагенти 4564.683 0.1824 254.681 0.0118
1.1.4 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) 0.000 0.0000 0.000 0.0000
1.2 прямі витрати на оплату праці  25292.280 1.0107 25241.790 1.1706
1.3 інші прямі витрати, у тому числі:  21445.732 0.8570 13866.596 0.6430
1.3.1 відрахування на соціальні заходи  5564.302 0.2224 5553.194 0.2575
1.3.2 амортизаційні відрахування  9020.830 0.3605 8313.402 0.3855
1.3.3 підкачка води сторонніми організаціями 6860.600 0.2742 0.000 0.0000
1.3.4 інші прямі витрати  0.000 0.0000 0.000 0.0000
1.4 загальновиробничі витрати, у тому числі:  53766.746 2.1487 27665.995 1.2830
1.4.1 витрати на оплату праці  17057.421 0.6817 11672.589 0.5413
1.4.2 відрахування на соціальні заходи  3752.633 0.1500 2567.970 0.1191
1.4.3 амортизаційні відрахування  933.158 0.0373 551.753 0.0256
1.4.4 витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов'язкових платежів 3762.889 0.1504 1609.408 0.0746
1.4.5 інші витрати  28260.645 1.1294 11264.275 0.5224
2 Адміністративні витрати, у тому числі:  8200.296 0.3277 5114.340 0.2372
2.1 витрати на оплату праці  6114.238 0.2443 3816.488 0.1770
2.2 відрахування на соціальні заходи  1345.132 0.0538 839.627 0.0389
2.3 амортизаційні відрахування  113.540 0.0045 66.650 0.0031
2.4 витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов'язкових платежів 2.190 0.0001 1.370 0.0001
2.5 інші витрати  625.196 0.0250 390.205 0.0181
3 Витрати на збут, у тому числі:  8038.544 0.3212 4927.872 0.2285
3.1 витрати на оплату праці  5452.647 0.2179 3412.793 0.1583
3.2 відрахування на соціальні заходи  1199.582 0.0479 750.815 0.0348
3.3 амортизаційні відрахування  115.380 0.0046 68.980 0.0032
3.4 інші витрати  1270.935 0.0508 695.284 0.0322
4 Інші операційні витрати 182.782 0.0073 111.399 0.0052
5 Фінансові витрати  4855.172 0.1940 5724.849 0.2655
6 Повна собівартість 190721.536 7.6217 119149.298 5.5254
7 Розрахунковий прибуток, у т. ч.:  11813.530 0.4721 13929.616 0.6460
7.1 Податок на прибуток  2126.435 0.0850 2507.331 0.1163
7.2 Чистий прибуток 9687.094 0.3871 11422.286 0.5297
7.2.1 дивіденди  0.000 0.0000 0.000 0.0000
7.2.2 резервний фонд (капітал)  0.000 0.0000 0.000 0.0000
7.2.3 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)  0.000 0.0000 0.000 0.0000
7.2.4 інше використання прибутку-погашення тіла кредиту ЄІБ 9687.094 0.3871 11422.286 0.5297
8 Сума компенсації/вилучення витрат на електроенергію, податки та збори за попередній звітний період 7368.489 0.2945 4425.935 0.2052
9 Вартість централізованого водопостачання/водовідведення, тис.грн.  209903.555 8.3883 137504.849 6.3766
10 Тарифи на централізоване водопостачання/водовідведення, грн/м3 без ПДВ 8.39 6.38
11 Обсяг реалізації, тис.м3 25023.47 21563.90

2. Обгрунтування причин зміни тарифу:
 
2.1  Чинний тариф на централізоване водопостачання 7,22 грн. за 1 куб.м без ПДВ, 8,664 грн. з ПДВ, введено в дію з 15.04.2017
2.2  Чинний тариф на централізоване водовідведення 5,13 грн. за 1 куб.м без ПДВ, 6,156 грн. з ПДВ, введено в дію з 15.04.2017
2.3  Рівень відшкодування затвердженим тарифом собівартості у травні 2017 року: централізоване водопостачання 108%, централізоване водовідведення 89%.
2.4  Рівень відшкодування затвердженим тарифом планового економічно обгрунтованого тарифу: централізоване водопостачання 86%, централізоване водовідведення 80%.
2.5  Востаннє тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення переглядалися Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та їх було встановлено для МКП "Миколаївводоканал" постановою від 22.03.2017 року № 310 з 15.квітня 2017 року.
2.6  Причинами перегляду тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення є:
2.6.1  Зміна річного плану ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення на 2018 рік.
2.6.2  Зміна витрат електричної енергії та зростання тарифу на електроенергію.
2.6.3  Збільшення витрат по статті "Амортизаційні відрахування".
2.6.4  Збільшення витрат по статті "Витрати на реагенти".
2.6.5  Збільшення витрат по статті "Податки та збори".
2.6.6  Включення до тарифів компенсації витрат на електроенергію, податки та збори за попередній звітний період.
2.6.7  Включення до інших операційних витрат суми відрахувань профспілкам у розмірі 0.3% фонду оплати праці. 
2.6.8  Включення до тарифів фінансових витрат на оплату відсотків  за користування кредитом, отриманим від Європейського інвестиційного банку по проекту «Розвиток системи водопостачання та водовідведення у місті Миколаєві».
2.6.9  Включення до тарифів розрахункового прибутку для погашення тіла кредиту, отриманого від Європейського інвестиційного банку по проекту «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаєві».
2.7  Відсоток підвищення тарифів: централізоване водопостачання - на 16,2%, централізоване водовідведення - на 24,4%.
 
Зауваження і пропозиції приймаються протягом 14 календарних днів від дня публікації цього повідомлення за адресою: м.Миколаїв, вул.Погранична,161, 54055 e-mail: tulupova@vodokanal.mk.ua 


П О В І Д О М Л Е Н Н Я

про намір МКП "Миколаївводоканал" здійснити зміну діючих тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 
 
              На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального госпаодарства від 30.07.2012 № 390 "Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції териториальних громад" МКП "Миколаївводоканал" інформує про намір здійснити зміну тарифв на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).
 
1. Загальний розмір тарифу та його структура (планові витрати за елементами, прибуток, податок на додану вартість):
 
Загальний розмір тарифу на централізоване постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) складає 9,08 грн. за 1 куб.м без ПДВ; 10,896 грн. за 1 куб.м з ПДВ;
Загальний розмір тарифу на централізоване водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) складає 6,87 грн. за 1 куб.м без ПДВ; 8,244 грн. за 1 куб.м з ПДВ;
 
Структура тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) міського комунального підприємства "Миколаївводоканал" на 2018 рік
 
 
          Без ПДВ
N з/п  Найменування показників  Послуга з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) Послуга з централізованого водовідведення  (з використанням внутрішньобудинкових систем)
тис. грн на рік грн/м3 тис. грн на рік грн/м3
1 2 3 4 5 6
1 Виробнича собівартість, у т. ч.:  84311.513 6.7714 58909.715 4.7891
1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.:  0.000 0.0000 0.000 0.0000
1.1.1 електроенергія 0.000 0.0000 0.000 0.0000
1.1.2 інші прямі матеріальні витрати 0.000 0.0000 0.000 0.0000
1.2 прямі витрати на оплату праці  0.000 0.0000 0.000 0.0000
1.3 інші прямі витрати, у т. ч.:  57558.510 4.6228 43127.952 3.5061
1.3.1 частка прямих витрат на централізоване водопостачання та водовідведення 57558.510 4.6228 43127.952 3.5061
1.3.2 відрахування на соціальні заходи  0.000 0.0000 0.000 0.0000
1.3.3 амортизаційні відрахування  0.000 0.0000 0.000 0.0000
1.3.4 інші прямі витрати  0.000 0.0000 0.000 0.0000
1.4 загальновиробничі витрати, у т. ч.:  26753.003 2.1487 15781.763 1.2830
1.4.1 частка загальновиробничих витрат на централізоване водопостачання та водовідведення 26753.003 2.1487 15781.763 1.2830
1.4.2 загальновиробничі витрати з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 0.000 0.0000 0.000 0.0000
2 Адміністративні витрати, у т. ч.:  4375.771 0.3514 3123.893 0.2540
2.1 частка адміністративних витрат на централізоване водопостачання та водовідведення 4080.265 0.3277 2917.419 0.2372
2.2 адміністративні витрати з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 295.506 0.0237 206.474 0.0168
3 Витрати на збут, у т. ч.:  12362.125 0.9929 8653.944 0.7035
3.1 частка витрат зі збуту на централізоване водопостачання та водовідведення 3999.781 0.3212 2811.050 0.2285
3.2 витрати на оплату праці  4028.936 0.3236 2815.078 0.2289
3.3 відрахування на соціальні заходи  886.366 0.0712 619.317 0.0503
3.4 амортизаційні відрахування  0.000 0.0000 0.000 0.0000
3.5 матеріальні витрати на обслуговування  квартирних засобів обліку                   (в т. ч. на періодичну повірку) 500.243 0.0402 349.527 0.0284
3.6 послуги сторонніх організацій з обслуговування  квартирних засобів обліку (в т. ч. на періодичну повірку) 891.587 0.0716 622.965 0.0506
3.7 витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів 1298.804 0.1043 907.494 0.0738
3.8 інші витрати  756.408 0.0608 528.513 0.0430
4 Інші операційні витрати 103.761 0.0083 72.499 0.0059
4.1 частка інших операційних витрат на централізоване водопостачання та водовідведення 90.948 0.0073 63.546 0.0052
4.2 інші операційні витрати з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 12.813 0.0010 8.953 0.0007
5 Фінансові витрати  2415.813 0.1940 3265.677 0.2655
5.1 частка фінансових витрат на централізоване водопостачання та водовідведення 2415.813 0.1940 3265.677 0.2655
5.2 фінансові витрати з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 0.000 0.0000 0.000 0.0000
6 Повна собівартість 103568.983 8.3181 74025.728 6.0179
7 Розрахунковий прибуток, у т. ч.:  5878.120 0.4721 7945.997 0.6460
7.1 частка податку на прибуток з централізованого водопостачання та водовідведення 5878.120 0.4721 7945.997 0.6460
7.1.1 чистий прибуток  з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 4820.059 0.3871 7945.997 0.6460
7.1.2 податок на прибуток з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 1058.062 0.0850 1058.062 0.0860
7.1.3 дивіденди  0.000 0.0000 0.000 0.0000
7.1.4 резервний фонд (капітал)  0.000 0.0000 0.000 0.0000
7.1.5 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)  0.000 0.0000 0.000 0.0000
7.1.6 інше використання прибутку - погашення тіла кредиту ЄІБ 4820.059 0.3871 7945.997 0.6460
8. Сума компенсації/вилучення витрат на електроенергію, податки та збори за попередній звітний період 3666.378 0.2945 2524.726 0.2052
9. Вартість послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)  113113.481 9.0846 84496.451 6.8691
10. Тариф на послугу з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем),  грн/м3 (без ПДВ) 9.08 6.87
11. Обсяг реалізації, тис.м3 12451.06 12300.89


2. Обгрунтування причин зміни тарифу:
 
2.1  Чинний тариф на централізоване водопостачання 7,74 грн. за 1 куб.м без ПДВ, 9,288 грн. з ПДВ, введено в дію з 15.04.2017
2.2  Чинний тариф на централізоване водовідведення 5,49 грн. за 1 куб.м без ПДВ, 6,588 грн. з ПДВ, введено в дію з 15.04.2017
2.3  Рівень відшкодування затвердженим тарифом собівартості у травні 2017 року: централізоване водопостачання 123,4%, централізоване водовідведення 92,6%.
2.4  Рівень відшкодування затвердженим тарифом планового економічно обгрунтованого тарифу: централізоване водопостачання 85,2%, централізоване водовідведення 79,9%.
2.5  Востаннє тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення переглядалися Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та їх було встановлено для МКП "Миколаївводоканал" постановою від 22.03.2017 року № 311 з 15 квітня 2017 року.
2.6  Причинами перегляду тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення є:
2.6.1  Зміна річного плану ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення на 2018 рік.
2.6.2  Зміна витрат електричної енергії та зростання тарифу на електроенергію.
2.6.3  Збільшення витрат по статті "Амортизаційні відрахування".
2.6.4  Збільшення витрат по статті "Витрати на реагенти".
2.6.5  Збільшення витрат по статті "Податки та збори".
2.6.6  Включення до тарифів компенсації витрат на електроенергію, податки та збори за попередній звітний період.
2.6.7  Включення до інших операційних витрат суми відрахувань профспілкам у розмірі 0.3% фонду оплати праці. 
2.6.8  Включення до тарифів фінансових витрат на оплату відсотків  за користування кредитом, отриманим від Європейського інвестиційного банку по проекту «Розвиток системи водопостачання та водовідведення у місті Миколаєві».
2.6.9  Включення до тарифів розрахункового прибутку для погашення тіла кредиту, отриманого від Європейського інвестиційного банку по проекту «Розвиток системи водопостачання та водовідведення у місті Миколаєві».
2.6.10 Зміна фонду оплати праці та єдиного соціального внеску у зв'язку із зменшенням чисельності контролерів та слюсарів та збільшенням мінімальної заробітної плати.
2.6.11 Збільшення витрат сторонніх організацій з обслуговування квартирних засобів обліку холодної води.
2.6.12 Включення витрат на формування обмінного фонду засобів обліку холодної води.
2.7  Відсоток підвищення тарифів: централізоване водопостачання - на 17,3%, централізоване водовідведення - на 25,1%.
 
Зауваження і пропозиції приймаються протягом 14 календарних днів від дня публікації цього повідомлення за адресою: м.Миколаїв, вул.Погранична,161, 54055, e-mail: tulupova@vodokanal.mk.ua