Динаміка централізованого водопостачання

Динаміка зміни історичної вартості складових цін/тарифів за останні п'ять років по МКП "Миколаївводоканал"

(Централізоване водопостачання)

з/п

НКРЕКП

Постанова № 200 від 30.09.2011 року

Постанова № 85 від 10.02.2012 року

Постанова № 151 від 13.09.2013 року

Постанова № 285 від 06.12.2013 року

Постанова № 642 від 06.06.2014 року

Постанова № 1250 від 16.04.2015 року

Постанова № 310 від 22.03.2017 року

Період дії

з 01.10.2011 по 30.09.2013

з 01.03.2012 по 30.06.2014

з 01.10.2013 по 31.12.2013

з 01.01.2014 по 30.06.2014

з 01.07.2014 по 31.05.2015

з 01.06.2015 по 12.04.2017

з 15.04.2017

Статті витрат

бюджетні установи

інші споживачі

населення

бюджетні установи

інші споживачі

бюджетні установи

інші споживачі

всі категорії споживачів

всі категорії споживачів

всі категорії споживачів

1

Виробнича собівартість, у тому числі: 

Відсутня інформація щодо структури тарифу

4790.147

29744.985

118888.087

124569.732

156459.126

1.1

прямі матеріальні витрати, у тому числі: 

1490.842

9257.562

40026.927

45719.27

56351.914

1.1.1

електроенергія

1407.480

8739.914

37928.244

43621.200

53500.210

1.1.2

витрати на придбання води в інших суб'єктів господарювання/очищення власних стічних вод іншими суб'єктами господарювання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.1.3

витрати на реагенти

83.362

517.648

2098.683

2098.070

2851.705

1.1.4

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

прямі витрати на оплату праці 

760.966

4725.310

19157.648

19158.150

25292.280

1.3

інші прямі витрати, у тому числі: 

839.887

5215.379

21147.383

21145.231

21428.982

1.3.1

відрахування на соціальні заходи

288.238

1789.847

7256.511

7255.191

5564.302

1.3.2

амортизаційні відрахування

353.037

2192.227

8887.864

8888.040

9004.080

1.3.3

підкачка води сторонніми організаціями

0.000

0.000

0.000

5002.000

6860.600

1.3.4

інші прямі витрати

198.612

1233.304

5003.007

0.000

0.000

1.4

загальновиробничі витрати, у тому числі: 

1698.451

10546.733

38556.129

38547.080

53385.950

1.4.1

витрати на оплату праці

543.677

3376.030

13469.415

13428.013

17057.421

1.4.2

відрахування на соціальні заходи

205.900

1278.563

5100.487

5085.189

3752.633

1.4.3

амортизаційні відрахування

17.424

108.197

438.659

438.044

820.760

1.4.4

витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов'язкових платежів

0.000

0.000

0.000

0.000

3527.153

1.4.5

інші витрати

931.449

5783.943

19547.567

19595.834

28227.984

2

Адміністративні витрати, у тому числі: 

203.623

1264.420

5097.620

5008.239

8195.129

2.1

витрати на оплату праці

131.763

818.196

3279.909

3273.049

6114.238

2.2

відрахування на соціальні заходи

49.881

309.740

1241.434

1239.504

1345.132

2.3

амортизаційні відрахування

2.505

15.558

63.075

62.290

108.260

2.4

витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов'язкових платежів

0.000

0.000

0.000

0.000

4.585

2.5

інші витрати

19.474

120.926

513.202

513.397

622.913

3

Витрати на збут, у тому числі: 

202.826

1259.470

5074.684

5067.917

7975.292

3.1

витрати на оплату праці

134.154

833.046

3340.117

3332.304

5452.647

3.2

відрахування на соціальні заходи

50.792

315.398

1264.370

1261.943

1199.582

3.3

амортизаційні відрахування

5.466

33944.000

131.884

133.850

59.160

3.4

інші витрати

12.413

77.082

338.312

339.820

1263.903

4

Інші операційні витрати

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5

Фінансові витрати 

91.562

568.565

2305.111

3939.432

0.000

6

Повна собівартість

5288.157

32837.439

131365.501

138665.320

172629.546

7

Розрахунковий прибуток, у т. ч.: 

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

7.1

податок на прибуток

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

7.2

дивіденди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

7.3

резервний фонд (капітал)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

7.4

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

7.5

інше використання прибутку

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

8

Сума компенсації/вилучення витрат на електроенергію, податки та збори за попередній звітний період

0.000

0.000

0.000

0.000

3172.230

9

Вартість централізованого водопостачання, тис.грн.

5288.16

32837.44

131365.50

138665.320

175801.776

10

Тариф на централізоване водопостачання, грн/м3 (без ПДВ)

4.07

4.07

1.95

4.10

4.10

4.64

4.64

4.58

4.84

7.22

Тариф на централізоване водопостачання, грн/м3 (з ПДВ)

4.884

4.884

2.340

4.920

4.920

5.568

5.568

5.496

5.808

8.664

11

Обсяг реалізації, тис.м3          

1138.83

7071.7

28670.53

28670.53

24350.64