Управління ризиками

Ризик визначається як ймовірність того, що відбудеться подія, яка впливатиме на досягнення підприємством поставлених цілей. Існує багато форм ризику на підприємстві, в тому числі інформаційно-технологічний ризик, фінансовий ризик, експлуатаційний ризик, ризик безпеки зберігання даних, а також ризик персоналу. Для більш ефективного усунення ризиків, підприємство може використовувати підхід управління ризиками, який ідентифікує, оцінює, управляє та контролює потенційні події або ситуації.
 
Серед іншого, мета ефективного управління ризиками полягає в забезпеченні того, щоб кожен ризик був визначений, задокументований, мав встановлений пріоритет та визначені дії по зменшенню впливу у випадках, коли це можливо. Оскільки всі організації стикаються з ризиком, будь то позитивним (тобто перспективами) або негативним (тобто події, які перешкоджають процесам підприємства), завдання для їх управлінських команд полягає в тому, що необхідно знати, коли ризик може відбутися та який вплив він матиме на підприємство.
 
Крім того, члени управлінської команди повинні враховувати ймовірність того, що ризик може відбутися. Наприклад, підприємство може не мати необхідності турбуватися щодо конкретного фінансового ризику, коли можливість того, що він відбудеться є дуже низькою і його вплив також низький. Проте, водоканал повинен бути зосереджений на ризиках з низькою можливістю виникнення, які можуть мати високий негативний вплив. Як результат, розгляд впливу та можливості виникнення кожного ризику важливий при створенні ефективної програми управління ризиками, що відносяться до ризиків, спільних для всіх підрозділів компанії.
 
Процес оцінки ризику по відношенню до реалізації програми корпоративно-фінансового управління починається з ідентифікації категорій ризику. Водоканал, швидше за все, буде мати кілька категорій ризику, які повинні бути проаналізовані та визначені, як характерні для підприємства. Приклади категорій ризику включають в себе:
• Технічні або інформаційно-технологічні ризики.
• Ризики управління проектами.
• Організаційні ризики.
• Фінансові ризики.
• Зовнішні ризики.
• Ризики нормативно-правової невідповідності.
 
Після того, як ризики були визначені, наступним кроком буде визначення тих стратегічних завдань, що можуть знаходитись їх під впливом.
 
Наступним кроком є визначення впливу, який може мати загроза для організації та можливість її виникнення. Це має важливе значення для управлінської команди для розуміння того, що не всі загрози будуть мати той же влив та можливість виникнення.
 
І, нарешті, управлінська команда водоканалу повинна розробити відповідні заходи щодо мінімізації або ліквідації наслідків ризиків (у тому числі, призначити відповідальних співробітників та строки).
Програму управління ризиками представлено у Додатку 10.

ДОДАТОК 10. Програма управління ризиками

ИК Завдання, що знаходяться під впливом Можливість виникнення (В/С/Н) Вплив (В/С/Н) Операції по зменшенню наслідків впливу Відповідальність
Фінансовий (дефіцит фінансових коштів на придбання нового програмного забезпечення) ·       Автоматизація процесу бюджетування
·       Автоматизація процесу фінансового планування
·       Удосконалення окремих стандартних функцій фінансового менеджменту
Висока Високий ·       Розробка інвестиційної програми, яка включатиме цей компонент
·       Зміни тарифів
·       Залучення місцевих бюджетів, грантів, позик
·       Команда управління водоканалу
·       Місцевий муніципалітет
·       Посадові особи Міністерства регіонального розвитку та Національної комісії
Організаційний (відсутність мотивації персоналу водоканалу до змін) ·       Всі об’єкти стратегічного плану розвитку Низька Високий ·       Колективні робочі наради
·       Управлінське рішення команди топ-менеджменту
·       Кадрові зміни
·       Генеральний директор
·       Директора за напрямками
·       Керівники інших підрозділів
·       Зовнішні тренери
Технічний (труднощі з впровадженням інтегрованої системи управління підприємством) ·       Автоматизація процесу бюджетування
·       Автоматизація процесу фінансового планування
·       Удосконалення окремих стандартних функцій фінансового менеджменту
Середня Середній ·       Навчання персоналу водоканалу на робочому місці
·       Розробка чітких процедур та інструкцій
·       Модернізація комп'ютерів
·       Внутрішні та зовнішні ІТ-спеціалістів
·       Команда управління водоканалу
Зовнішній (зміни в законодавстві та нормативних актах) ·       Забезпечення загальної схеми для системи фінансового управління Низька Середній ·       Залучення Асоціації водоканалів до лобіювання
·       Активна участь водоканалу у підготовці нормативно-правових актів
·       Ген. директор
·       Президент Асоціації «Питна вода України»
·       Посадові особи Міністерства регіонального розвитку та Національної комісії